Износ додељених средстава

Санација и реконструкција централног објекта предшколске установе ”Вељко Влаховић” у Темерину предвиђа замену уређаја, инсталације и опреме у циљу побољшања услова боравка и енергетске ефикасности самог објекта. Улагањем у инфраструктуру објекта, биће створени и бољи услови за инклузивно васпитање и образовање.

Темерин
Датум доделе средстава

29. августа 2017.

Корисник средстава

Темерин

Област

Образовање, ученички и студентски стандард