Износ додељених средстава

Реконструкцијом дела путног правца државног пута IIА реда број 100 на делу територије општине Стара Пазова предвиђена је изградња кружне раскрснице, као и уређење дела уливних саобраћајница. Изградња кружног тока саобраћаја повећава проточност државног пута који повезује Београд и Нови Сад, али доприноси и повећању безбедности у саобраћају омогућавајући већу прегледност раскрснице, а тиме и смањење броја саобраћајних незгода.

Стара Пазова
Датум доделе средстава

29. августа 2017.

Корисник средстава

Стара Пазова

Област

Саобраћајна инфраструктура