Iznos dodeljenih sredstava

Odeljenje psihogerijatrije – paviljon A, izgrađeno pre 50 godina, nalazi se u ruiniranoj zgradi, te je bezbednost pacijenata i osoblja koje radi na odeljenju ugrošeno. Projektom rekonstrukcije, adaptacije i energetske sanacije objekta predviđeno je saniranje dotrajalih konstruktivnih elemenata poput dela fasadnih i unutrašnjih zidova, poda, izrada novog kosog krova, zamena instalacija i drugi potrebni radovi. Nakon rekonstrukcije i adaptacije objekta, bolnica će da bude u mogućnosti da pruži usluge nege pacijentima sa invaliditetom i pacijentima sa smanjenom pokretljivošću u boljim uslovima što će pozitivno uticati i na psihofozičko stanje pacijenata.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Kovin“
Datum dodele sredstava

29. avgusta 2017.

Korisnik sredstava

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Kovin“

Oblast

Zdravstvena i socijalna zaštita