Iznos dodeljenih sredstava

SBPB „Dr Budislav Babić“ započela je sa gradnjom novog objekta bolnice, koji je trebalo da omogući proširenje kapaciteta bolnice još 2008. godine, kada je i izvedeno najviše građevinskih radova. Međutim, od 2013. godine radovi su u zastoji. Sa sredstvima obezbeđenim na konkursu Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine biće izvedeni neophodni građevinsko-zanatski radova, koji će doprineti da se izgradnja objekta završi, te da se obezbede optimalni kapaciteti bolnice sa 200 bolničkih postelja, a time i adekvatna i kvalitetna medicinska zaštita korisnicima zdravstvenih usluga.

Specijalna bolnica za plućne bolesti „DR Budislav Babić“  Bela Crkva
Datum dodele sredstava

7. septembra 2017.

Korisnik sredstava

Specijalna bolnica za plućne bolesti „DR Budislav Babić“ Bela Crkva

Oblast

Zdravstvena i socijalna zaštita