Износ додељених средстава

СБПБ „Др Будислав Бабић“ започела је са градњом новог објекта болнице, који је требало да омогући проширење капацитета болнице још 2008. године, када је и изведено највише грађевинских радова. Међутим, од 2013. године радови су у застоји. Са средствима обезбеђеним на конкурсу Управе за капитална улагања АП Војводине биће изведени неопходни грађевинско-занатски радова, који ће допринети да се изградња објекта заврши, те да се обезбеде оптимални капацитети болнице са 200 болничких постеља, а тиме и адекватна и квалитетна медицинска заштита корисницима здравствених услуга.

Специјална болница за плућне болести „ДР Будислав Бабић“  Бела Црква
Датум доделе средстава

7. септембра 2017.

Корисник средстава

Специјална болница за плућне болести „ДР Будислав Бабић“ Бела Црква

Област

Здравствена и социјална заштита