Износ додељених средстава

Водоснабдевање на територији Града Сомбора обезбеђено је квалитетном водом из изворишта „Јарош“, те је повезивање свих насељених места на извориште вишегодишњи пројекат који локална самоуправа реализује у циљу обезбеђивања дугорочног снабдевања квалитетном водом на територији целог града. Изградња дела магистралног водовода Стапар-Дорослово наставак је пројекта који ће обезбедити пијаћу воду и за становнике Дорослова. У току је изградња дела магистралног водовода од Лугова до Стапара (деоница 2), чији се завршетак очекује до краја године.

Сомбор
Датум доделе средстава

29. августа 2017.

Корисник средстава

Сомбор

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине