Износ додељених средстава

Насељено место Шајкаш је једно од науређенијим места тителске општине, те би са изградњом канализационе мреже био додатно подигнут ниво квалитета живота становништва и допринело очувању животне средине. Првом фазом је предвиђена изградња канализационе мреже у улицама Радничка, Змај Јовина, Петра Драпшина и Браће Кркљуш.

Општина Тител
Датум доделе средстава

2. октобра 2017.

Корисник средстава

Општина Тител

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине