Iznos dodeljenih sredstava

Sistem vodosnabdevanja naselja Kupinovo sastoji se od bunara, hidroforse stanice i vodovodne mreže. Hidromašinska i elektro oprema je dotrajala, pa je zbog starosti i korozije opreme prisutna stalna opasnost od havarije i nestanka vode. Projektom je predviđena ugradnja nove hidrotehničke opreme u objektu hidroforske stanice, kompletna sanacija opreme u bunarskim šahtovima, kao i ugradnja opreme za hlorisanje.

Pećinci
Datum dodele sredstava

29. avgusta 2017.

Korisnik sredstava

Pećinci

Oblast

Vodosnabdevanje i zaštita životne sredine