Износ додељених средстава

Систем водоснабдевања насеља Купиново састоји се од бунара, хидрофорсе станице и водоводне мреже. Хидромашинска и електро опрема је дотрајала, па је због старости и корозије опреме присутна стална опасност од хаварије и нестанка воде. Пројектом је предвиђена уградња нове хидротехничке опреме у објекту хидрофорске станице, комплетна санација опреме у бунарским шахтовима, као и уградња опреме за хлорисање.

Пећинци
Датум доделе средстава

29. августа 2017.

Корисник средстава

Пећинци

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине