Iznos dodeljenih sredstava

Izvođenje radova na adaptaciji predškolske ustanove u kome je smešten objekat „Cvrčak“ u Bačkom Dobrom Polju biće obezbeđeni kvalitetniji uslovi za boravak i rad u vrtiću. Projektom je predviđeno oblaganje fasadnih zidova termoizolacionim pločama, postavljanje krovne hidroizolacije kako bi se povećala energetska efikasnost objekta, kao i izradnja novih trotoara i sanacija oštećenih zidova u dvorištu.

Otpština Vrbas
Datum dodele sredstava

30. januara 2018.

Korisnik sredstava

Otpština Vrbas

Oblast

Obrazovanje, učenički i studentski standard