Додељена средства

Пројекат обухвата изградњу инсталација топловодног радијаторског грејања која се топлом водом снабдева из гасног блок генератора, што ће допринети квалитетнијем и безбеднијем грејању објекта основне школе „Олга Петров – Радишић“, а тиме и безбедности ученика и запослених јер се у потпуности укида постојећа гасна инсталација унутар објекта.

Општина Вршац
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Вршац

Област

Образовање, ученички и студентски стандард