Додељена средства

Пројекат обухвата комплетну замену инсталација водовода, канализације и свих санитарија на приземљу и првом спрату објекта, као и адаптацију електричних инсталација како би се уградио бојлер и сензорски сушачи за руке. Предвиђена је и замена улазних врата у санитарне чворове и кабине.

Општина Врбас
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Врбас

Област

Образовање, ученички и студентски стандард