Додељена средства

Изградња прикључних кракова „Врбас – север“ обухвата изградњу око 352 м канализације отпадних вода. Новоизграђена мрежа ће потисним цевоводима бити прикључена на канализациони систем и повезана са централним постројењем за пречишћавање отпадних вода.

Општина Врбас
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Врбас

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине