Износ додељених средстава

Енергетска санација објекта ПУ „Плави чуперак“ обухватиће реконструкцију крова и термоизолацију спољних зидова како би објекат прешао у енергетски разред Ц и постигао се крајњи циљ, а то је смањење потрошње свих врста енергије за око 30%. У претходном периоду, локална самоуправа је већ почела да ради на побољшању услова боравка деце и запослених тиме што је замењена спољна столарија.

Општина Тител
Датум доделе средстава

22. августа 2017.

Корисник средстава

Општина Тител

Област

Енергетска ефикасност