Износ додељених средстава

Парк природе „Јегричка“ налази се на листи међународно значајних станишта птица и као ботаничко подручје и као такво представља природну оазу и склониште за разне заштићене биљне и животињске врсте. Својом лепотом привлачи велики број како природњака, тако и туриста. Изградњом пешачке стазе у дужини од око 3.800 метара од Темерина до инфо центра „Јегричка“ биће олакшан приступ већег броја посетилаца парку природе, те уживање у природи и околним винаријама и салашима.

Општина Темерин
Датум доделе средстава

28. септембра 2017.

Корисник средстава

Општина Темерин

Област

Локални и економски развој