Dodeljena sredstva

Rekonstrukcija prizemnog dela objekta Doma zdravnja predviđa unutrašnju adaptaciju prostora, izgradnju novih sanitarnih čvorova, izgradnju elektroinstalacija, kompletnu zamenu stolarije, termoizolaciju spoljne fasade, izgradnju pristupnih rampi za osobe sa invaliditetom i zamenu krova, što će doprineti unapređenju kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite u Bačkom Jarku.

Opština Temerin
Datum dodele sredstava

23. februara 2017.

Korisnik sredstava

Opština Temerin

Oblast

Zdravstvena i socijalna zaštita