Додељена средства

Реконструкција приземног дела објекта Дома здравња предвиђа унутрашњу адаптацију простора, изградњу нових санитарних чворова, изградњу електроинсталација, комплетну замену столарије, термоизолацију спољне фасаде, изградњу приступних рампи за особе са инвалидитетом и замену крова, што ће допринети унапређењу квалитета пружања здравствене заштите у Бачком Јарку.

Општина Темерин
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Темерин

Област

Здравствена и социјална заштита