Додељена средства

Пројекат обухвата реконструкцију око 620 метара саобраћајнице која води ка гробљу у Бачком Јарку.

Општина Темерин
Датум доделе средстава

6. новембра 2016.

Корисник средстава

Општина Темерин

Област

Саобраћајна инфраструктура