Додељена средства

Завршетак 2. фазе изградње спортске хале у Бачком Јарку, започете претходних година. Радови обухватају грађевинске радове, радове на водоводу и канализацији, као и термотехничке радове.

Општина Темерин
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Темерин

Област

Развој спорта