Iznos dodeljenih sredstava

Izvođenje saobraćajnog priključka servisne saobraćajnice na državni put II reda broj 101 u Bačkom Jarku biće obezbeđen pristup građevinskim parcelama u blokovima 38 i 39. Izgradnjom servisne saobraćajnice i obezbeđenjem saobraćajnih priključaka na državni put, omogućava se dalji lokalni privredni razvoj opštine Temerin infrastrukturnim opremanjem radne zone i time se stvaraju bolji uslovi za privlačenje potencijalnih investitora.

Opština Temerin
Datum dodele sredstava

30. januara 2018.

Korisnik sredstava

Opština Temerin

Oblast

Saobraćajna infrastruktura