Износ додељених средстава

Извођење саобраћајног прикључка сервисне саобраћајнице на државни пут II реда број 101 у Бачком Јарку биће обезбеђен приступ грађевинским парцелама у блоковима 38 и 39. Изградњом сервисне саобраћајнице и обезбеђењем саобраћајних прикључака на државни пут, омогућава се даљи локални привредни развој општине Темерин инфраструктурним опремањем радне зоне и тиме се стварају бољи услови за привлачење потенцијалних инвеститора.

Општина Темерин
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Општина Темерин

Област

Саобраћајна инфраструктура