Износ додељених средстава

Спортска хала у Старим Бановцима биће мултифункционални спортски објекат, намењен за рекреативно и професионално бављење спортом, те одржавање спортских и културно-уметничких манифестација. Пројектом је предвиђена изградња објекта од скоро 3.000 м2 нето површине, са 890 седећих места.

Општина Стара Пазова
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Општина Стара Пазова

Област

Развој спорта