Додељена средства

Појачано одржавање раскрснице државног пута II А реда бр.100 (стара ознака М22.1) и локалног пута Војка-Стари Бановци код базена у Старој Пазови у оквиру кога ће бити изграђен кружни ток саобраћаја, као и стајалишта за аутобусе и јавна расвета.

Општина Стара Пазова
Датум доделе средстава

3. новембра 2016.

Корисник средстава

Општина Стара Пазова

Област

Саобраћајна инфраструктура