Износ додељених средстава

Реконструкција саобраћајница у Сремским Карловцима обухвата реконструкцију саобраћајнице у делу Улице Карловачких ђака од улице Браће Анђелић до окретнице за градски аутобус, укључујући и окретницу, као и реконструкцију пешачке стазе и колских прилаза домаћинствима. Укупна дужина деонице предвиђене за реконструкцију је око 580 м. Реализацијом пројекта биће повећана безбедност саобраћаја у делу насеља Дудара, али и обезбеђени квалитетнији услови за даљи развој туризма у Сремским Карловцима.

Општина Сремски Карловци
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Општина Сремски Карловци

Област

Саобраћајна инфраструктура