Додељена средства

Пројекат обухвата другу фазу реконструкције канализације употребљених вода у Сремским Карловцима, укупне дужине око 500 м, од уливног шахта у црпну станицу до раскрснице улица Прерадовићева и Јована Јовановића Змаја, са изградњом преливног шахта у непосредној близини раскрснице поменутих улица.

Општина Сремски Карловци
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Сремски Карловци

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине