Износ додељених средстава

Пројекат одвођења атмосферских вода са Трга Бранка Радичевића и уливних улица представља наставак раније започетог пројекта реконструкције система канализације употребљених вода. Овом фазом пројекта биће изграђено око 200 м атмосферске канализације у самом центру насеља, што ће у значајној мери допринети очувању животне средине и побољшати квалитет живота грађана и бројних туриста који свакодневно посећују Сремске Карловце.

Општина Сремски Карловци
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Општина Сремски Карловци

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине