Додељена средства

Изградња водоводне мреже у насељеном месту Сот подразумева изградњу 7796 метара водоводне мреже, што ће допринети да становници овог насељеног места имају хигијенски исправну воду за пиће.

Општина Шид
Датум доделе средстава

3. новембра 2016.

Корисник средстава

Општина Шид

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине