Dodeljena sredstva

Izgradnjom oko 784 metara servisne saobraćajnice u kompleksu radne zone br 8 u K.O. Adaševci, biće omogućen pristup radnoj zoni, što je osnovni preduslov za privlačenje novih investitora, a time i dalji privredni razvoj opštine Šid.

Opština Šid
Datum dodele sredstava

23. februara 2017.

Korisnik sredstava

Opština Šid

Oblast

Lokalni i ekonomski razvoj