Додељена средства

Изградњом око 784 метара сервисне саобраћајнице у комплексу радне зоне бр 8 у К.О. Адашевци, биће омогућен приступ радној зони, што је основни предуслов за привлачење нових инвеститора, а тиме и даљи привредни развој општине Шид.

Општина Шид
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Шид

Област

Локални и економски развој