Додељена средства

У оквиру 3. фазе реконструкције и адаптације бивше касарне ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу војвођанских Мађара, предвиђена је замена столарије, изградња система дојаве пожара у једном делу објекта, изградња унутрашње хидрантске мреже и постављање утоварне рампе.

Општина Сента
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Сента

Област

Културно, верско и национално наслеђе