Додељена средства

Пројекат обухвата реконструкцију и санацију 760 м прилазне саобраћајнице спортској хали у Сенти.

Општина Сента
Датум доделе средстава

3. новембра 2016.

Корисник средстава

Општина Сента

Област

Саобраћајна инфраструктура