Додељена средства

Уградњом постројења централног грејања и гасног развода са заменом столарије, допринеће се побољшању енергетске ефикасности објекта, а тиме и квалитету наставе у Основној школи „Браћа Стефановић“ у Неузину.

Општина Сечањ
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Сечањ

Област

Образовање, ученички и студентски стандард