Износ додељених средстава

Радна зона „Румска петља“ простире се на повшини од 230 хектара и опремљена је саобраћајном, канализационом, водоводном, гасном и електродистрибуционом мрежом. Недостатак јавне расвете отежава саобраћај унутар зоне, те је тренутно чини мање привлачном за потенцијалне инвеститоре. Изградњом јавне расвете у делу радне зоне „Румска петља“, у дужини од 4.500 метара допринеће се побољшању пословне и инвестиционе климе, те стварању бољих услова за пословање у општини Рума.

Општина Рума
Датум доделе средстава

28. септембра 2017.

Корисник средстава

Општина Рума

Област

Локални и економски развој