Износ додељених средстава

Интензивни привредни развој Руме условио је потребу реконструкције и доградње постојеће комуналне инфраструктуре у Главној улици, од Улице 27. октобра до Змај Јовине улице. Пројектом је предвиђена реконструкција саобраћајнице, тротоара, паркинга,  хидротехничких инсталација и јавне расвете.

Општина Рума
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Општина Рума

Област

Саобраћајна инфраструктура