Dodeljena sredstva

Adaptacija objekta trgovine u Domu kulture u Miletićevu obuhvata zamenu svih prozora, postavljanje fasade, zamenu dotrajale krovne konstrukcije, oluka, zidanje novih dimnjaka i renoviranje unutrašnje sale.

Opština Plandište
Datum dodele sredstava

23. februara 2017.

Korisnik sredstava

Opština Plandište

Oblast

Kulturno, versko i nacionalno nasleđe