Додељена средства

Адаптација објекта трговине у Дому културе у Милетићеву обухвата замену свих прозора, постављање фасаде, замену дотрајале кровне конструкције, олука, зидање нових димњака и реновирање унутрашње сале.

Општина Пландиште
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Пландиште

Област

Културно, верско и национално наслеђе