Додељена средства

Адаптацијом и реконструкцијом дела спортског објекта ФК „Младост“ у Великој Греди биће направљене две свлачионице, санитарни чвор и канцеларија.

Општина Пландиште
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Пландиште

Област

Развој спорта