Iznos dodeljenih sredstava

Izgradnja pristupnog puta radnoj zoni 10.2 Sibač stvaraju se preduslovi za otvaranje nove radne zone u neposrednoj blizini autoputa E70, ukupne površine 204 hektara. Projektom je predviđena izgradnja  industrijske saobraćajnice u dužini od 980 m. Infrastrukturno i komunalno opremanje osnovni je preduslov za dovođenje i realizaciju novih investicija u novoj radnoj zoni koja se formira na teritoriji  opštine Pećinci.

Opština Pećinci
Datum dodele sredstava

30. januara 2018.

Korisnik sredstava

Opština Pećinci

Oblast

Lokalni i ekonomski razvoj