Износ додељених средстава

Изградња приступног пута радној зони 10.2 Сибач стварају се предуслови за отварање нове радне зоне у непосредној близини аутопута Е70, укупне површине 204 хектара. Пројектом је предвиђена изградња  индустријске саобраћајнице у дужини од 980 м. Инфраструктурно и комунално опремање основни је предуслов за довођење и реализацију нових инвестиција у новој радној зони која се формира на територији  општине Пећинци.

Општина Пећинци
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Општина Пећинци

Област

Локални и економски развој