Додељена средства

Изградња нове водоводне мреже у насељу Обреж, укупне дужине око 12 км, омогућиће оптимално снабдевање квалитетном пијаћом водом локалног становништва и посетилаца Специјалног резервата природе „Обедска бара”.

Општина Пећинци
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Пећинци

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине