Dodeljena sredstva

Izgradnja oko 1000 metara lokalnog puta, koji će povezati Sremske Mihaljevce i PPOV Šimanovci, kao i put koji naselje povezuje sa radnom zonom u Šimanovcima. Pored toga, novoizgrađeni put predstavljaće najkraću vezu sa autoputem E-70.

Opština Pećinci
Datum dodele sredstava

23. februara 2017.

Korisnik sredstava

Opština Pećinci

Oblast

Saobraćajna infrastruktura