Додељена средства

Изградња око 1000 метара локалног пута, који ће повезати Сремске Михаљевце и ППОВ Шимановци, као и пут који насеље повезује са радном зоном у Шимановцима. Поред тога, новоизграђени пут представљаће најкраћу везу са аутопутем Е-70.

Општина Пећинци
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Пећинци

Област

Саобраћајна инфраструктура