Dodeljena sredstva

Sanacijom i adaptacijom ambulante u Sakulama, predviđeno je formiranje prostorija za apoteku, te premeštanje kartoteke. Osim unutrašnje adaptacije objekta, projektom je predviđena izgradnja pristupne rampe za osobe sa invaliditetom

Opština Opovo
Datum dodele sredstava

23. februara 2017.

Korisnik sredstava

Opština Opovo

Oblast

Zdravstvena i socijalna zaštita