Додељена средства

Санацијом и адаптацијом амбуланте у Сакулама, предвиђено је формирање просторија за апотеку, те премештање картотеке. Осим унутрашње адаптације објекта, пројектом је предвиђена изградња приступне рампе за особе са инвалидитетом

Општина Опово
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Опово

Област

Здравствена и социјална заштита