Додељена средства

Доградњом објекта предшколске установе “Бамби” у Опову биће дограђен простор у коме ће да буде смештена кухиња и трпезарија за исхрану деце, што ће побољшати квалитет боравка деце и запослених у вртићу.

Општина Опово
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Опово

Област

Образовање, ученички и студентски стандард