Додељена средства

Реконструкција дела постојеће секундарне водоводне мреже у улици Бориса Кидрича подразумева замену постојећих азбестно-цементних цеви полиетиленским цевима одговарајућег стандарда, као и комплетну замену кућних прикључака у укупној дужини од 2.396 метара.

Општина Опово
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Опово

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине