Износ додељених средстава

Појачано одржавања дела улица Железничке и Иве Лоле Рибара у Оџацима подразумева наставак пројекта реконструкције саобраћајница на којима је велик интензитет саобраћаја. Реализацијом пројекта која подразумева реконструкцију коловоза, пешачких стаза и сливника, биће повећана безбедност свих учесника у саобраћају.

Општина Оџаци
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Општина Оџаци

Област

Саобраћајна инфраструктура