Додељена средства

Изградња и реконструкција 3000 метара атмосферске канализације у Каравукову.

Општина Оџаци
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Оџаци

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине