Додељена средства

IV фаза изградње фекалне канализационе мреже обухвата изградњу 2.225 метара канализационе мреже у циљу изградње јединственог система за прикупљање и одвођење отпадних вода Новог Кнежевца.

Општина Нови Кнежевац
Датум доделе средстава

3. новембра 2016.

Корисник средстава

Општина Нови Кнежевац

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине