Додељена средства

Реконструкција, доградња и пренамена објекта Дома културе  у Новом Кнежевцу подразумева извођење свих неопходних грађевинских и пратећих радова којима ће бити завршена изградња објекта, укупне површине 307 м2. Реализацијом пројекта биће обезбеђен простор за смештај гостију, што омогућава организацију различитих културних манифестација и гостовања фолклорних друштава.

Општина Нови Кнежевац
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Нови Кнежевац

Област

Културно, верско и национално наслеђе